Osmund Mæbø - Flekkerøyslekt

Go to content

Main menu:

Osmund Mæbø

Om stamfedrene
Osmund Mæbø

Osmund Mæbø var født i andre halvdel av 1500 tallet og bodde på Møbø. Osmund var oppført i skattelista i 1610, sammen med Tollef Mæbø. Osmund betalte 1 dlr. Og Tollef 1⁄2 dlr. i skatt. Osmund ble alene oppført blant "odelsbønder i Oddernes 1615". Hva kona hette er ikke kjent, men tre sønner overtok gården hans.

Osmund var bruker av halve Mæbø som har vært klostergods av Værne Kloster. Brukerne av Mæbø var leilendinger og måtte svare landskyld av jorda de brukte. Etter reformasjonen i Danmark og Norge i 1536 ble tidligere klostergods konfiskert og innlemmet i krongodset.

Barn:
2. i. Jon Osmundsen Mæbø. 
3. ii. Anstein Osmundsen.
4. iii. Knud Osmundsen.

Flekkerøyslekt innholder 5018 etterkommere av Tormod Kjære.

EtterkommerePartnere
Barn (2. generasjon)33
Barnebarn (3. generasjon)63
Olderbarn (4. generasjon)
1110
5. generasjon
4320
6. generasjon
6727
7. generasjon
7433
8. generasjon
11560
9. generasjon
216132
10. generasjon
518290
11. generasjon
1157675
12. generasjon
1552936
13. generasjon
2006944
14. generasjon
1699242
15. generasjon
41913
16. generasjon
20Totalt
79063388
 
Back to content | Back to main menu